در حال بروزرسانی سایت هستیم

OUR WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION

درباره ما

شرکت مهندسی تأمین آژند در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۷۲ پیرو نیازسنجی ای که توسط جمعی از فارغ التحصیلان رشته اقتصاد با محوریت صنعت ساختمان انجام شد، با هدف مهندسی تأمین کالای ساختمانی، تدارکات تخصصی جهت همکاری حرفه ای با سازندگان، خصوصا شرکت های انبوه ساز ساختمانی تأسیس گردید. رفته رفته با توسعه حجم پروژه های ورودی شرکت که در نتیجه فعالیت تخصصی مؤسسین آن بود، ابعاد این شرکت متناسب با شرایط گسترش یافت. شرکت مهندسی تأمین آژند با تکیه بر قریب به سه دهه تلاش مستمر و بی وقفه در کنار توسعه سرمایه انسانی خویش که ارزشمند ترین سرمایه هر سازمانی می باشند، همچنان با حفظ اعتبار خود قدرتمند از گذشته در حال فعالیت می باشد. همچنین با توجه به تجربه سازمان در به سرانجام رساندن پروژه های بین المللی با پشتوانه تیم بازرگانی خود آماده به همکاری در حوزه های برون مرزی نیز می باشد.